Comentariu

...

Tema

Comentariul poeziei trebuie să prezinte în primul rând tema acesteia. Tema sugerează cel mai evident viziunea artistică despre lume a poetului. Aceasta trebuie identificată raportându-ne la motivele regăsite în operă și la mesajul poetic transmis. Privitor la poezia lui Macedonski, putem identifica teme precum moartea și visul, specific simboliste.

Exemplu

Poezia „Noapte de noiembrie” abordează teme precum moartea și visul, sugerate de transpunerea visului eului liric. Poetul își imaginează propria înmormântare pe care o descrie printr-un limba…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor trebuie să reprezinte cea mai bogată parte a eseului. Aceasta sugerează modul în care cititorul se raportează la conținutul poeziei, felul în care acesta percepe semnificația versurilor și a limbajului poetic utilizat de către poet. Pentru că Macedonski era un maestru în transmiterea ideilor prin imagini artistice, în analiza versurilor acestei poezii vom prezenta mesajele transmise de către poet și semnificațiile interpretate din limbajul acestuia.

Exemplu

Poetul începe această creație cu un motto extras din versurile lui Samuel Garth care redă o definiție a morții. Acesta trimite deja cu gândul la tema sobră a poeziei și la atmosfera specifică acesteia. Poezia este una de mari dimensiuni, structurată ca un poem epic, în strofe lungi, inegale. Prima dintre acestea debutează cu vocea eului liric care își confesează visul morții; „Visasem către ziuă deunăzi că murisem”. El realizează o descriere a atmosferei mortuare, în care amintește prezența celor dragi lui, „Și mumă, frați, prieteni, și toți pe câți iubisem,/ Cuprinși de-o jale-adâncă plângându-mă-i vedeam.”. Tristețea și starea de regret pentru moartea sa sunt exprimate aici și transmit sentimentele de părere de rău ale eului liric la vederea lor plângându-l.

Cea de-a doua strofă prezintă, la început, în contradicție cu prima, ideea că participanții așteptau finalizarea cât mai rapidă a înmormântării, „Și toți vor să mă vadă mai iute lângă tata”. Acest vers sugerează efemeritatea ființei umane privită nu doar din punctul de vedere al naturii, ci și din perspect…

...

Apartenența la curentul literar

Apartenența la un curent literar este un aspect important din structura comentariului deoarece aria de manifestare a autorului indică parțial viziunea sa despre lume și artă. Cum în opera lirică a lui Macedonski s-au observat influențe din mai multe curente, vom identifica încadrarea acestei poezii cu atenție sporită la trăsăturile întâlnite. Încă din titlu și din motto am sesizat tema m…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in