Comentariu literar

Introducere    

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Noapte de decemvrie” este important să menționezi sursa de inspirație a autorului, volumul din care face parte și anul publicării acestuia. De asemenea, aici poți menționa tema abordată și semnificația metaforei creionate în jurul personajului principal al poeziei. Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

Alexandru Macedonski a contribuit la literatura română nu doar cu o bogată operă lirică, ci și cu lucrări teorerice care au introdus în literatura autohtonă curentul simbolist. Poezia „Noapte de decemvrie” este inclusă într-un ciclu de unsprezece poezii care i-au câștigat lui Macedonski renumele de poet al nopții. Opera a fost publicată în cadrul volumu…

...

Tema poeziei

Pentru a realiza o analiză completă a textului trebuie să menţionezi informaţii referitoare la tema poeziei. În poezia „Noapte de decemvrie” autorul tratează tema condiției omului de geniu, a alegerilor sale artistice și morale și a parcursului său creator. Imaginea în oglindă a eului liric: cea a emirului tânăr și cea a cerșetorului bubos, pune în…

...

Tablouri

Poezia este alcătuită din 39 de strofe, astfel că realizarea unui comentariu pe strofe nu ar fi foarte utilă. În schimb, poți prezenta o interpretare a versurilor organizată după cele trei tablouri ale poeziei: 1) poetul în odaia sa, 2) emirul în orașul său, 3) emirul în deșert.

Exemplu

Poezia „Noapte de decemvrie” este alcătuită din 39 de strofe ce alternează între patru și unsprezece versuri, având preponderent rimă încrucișată sau împerecheată. Opera poate fi împărțită în trei tablouri principale: primul tablou descrie poetul lipsit de inspirație aflat în odaia sa, al doilea tablou ni-l prezintă pe tânărul emir și orașul său frumos, iar ultimul tablou ne înfățișează călătoria emirului prin deșert, în drum spre cetatea sfântă Meka. 

Primul tablou al poeziei are rolul de a descrie condiția omului de geniu, singurătatea sa, precum și capacitatea sa de a se lăsa transportat de inspira…

...

Figuri de stil

Figurile de stil joacă un rol deosebit de important în poezie, deoarece ele transmit gândurile, ideile și sentimentele autorului, de aceea prezentarea lor și interpretarea acestora este necesară într-un ghid de comentariu. În această poezie întâlnim în mare parte metafore, epitete și repetiții.

Exemplu

Cea mai des întâlnită figură de stil din această poezie este epitetul, autorul apelând la el mai ales pentru a descrie împrejurimile, atmosfera și personajele poveștii transpuse în versuri („camera moartă”, „o…

...

Elemente romantice și simboliste

În elaborarea comentariului tău este important să prezinți și elementele romantice și simboliste ale poeziei – Macedonski fiind un important teoretician al curentului simbolist – deoarece este importantă perspectiva din care sunt prezentate imaginile artistice. Trăsăturile romantice ale acesteia sunt puține, însă substanțiale și se referă la temă (condiția omului de geniu), structură prozodică și particularități ale discursului l…

...

Elemente de prozodie

Aspectele ce țin de forma poeziei trebuie și ele incluse într-un comentariu. În acest caz, poezia cuprinde 39 de strofe de mărimi diferite alternând între patru și unsprezece versuri. Rima versurilor variază, de asemenea, fiind prezente a…

...

Concluzie

În încheierea eseului sau a comentariului despre poezia „Noapte de decemvrie” te poți folosi de opinia unui critic literar sau poți relua o idee care ar putea rezuma principalele tale observaţii. De asemenea, poți…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in