Comentariu

...

Tema

Identificarea temei poezie este un aspect de o importanță majoră în receptarea viziunii despre lume a autorului. Aceasta exprimă preocupările sale principale și transmite gândurile, ideile și sentimentele care stau la baza creației poetice. Tema trebuie identificată în raport cu motivele literare prezente în text și cu mesajul transmis prin versurile poeziei.

Exemplu

Poezia „Dor zadarnic” ilustrează tema trecerii ireversibile a timpului, o temă des întâlnită în preocupările poeților romantici. Aceasta este sugerată prin invocarea copilăriei, „Ești tu, ești tu, co…

...

Interpretarea versurilor

Analiza versurilor este partea cea mai importantă a comentariului deoarece aceasta oferă informații despre impactul poeziei aspra cititorului, despre modul în care acesta se raportează la mesajul transmis. Interpretarea versurilor se face referindu-ne la mijloacele artistice utilizate, la ceea ce transmite poetul prin intermediul figurilor de stil și al imaginilor artistice. Fiind vorba de o poezie romantică, vom identifica numeroase figuri de stil cu motive din natură.

Exemplu

Prima strofă a poeziei are la bază amintirea copilăriei. Eul liric invocă imaginea acesteia și o compară cu o imagine primăvăratică în versul „Măceșii par o florărie”. Comparația sugerează frumusețea copilăriei și bucuria resimțită de poet odată cu rememorarea ei. Adresarea directă a eului li…

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Caracteristicile limbajului poetic sunt trăsăturile care diferențiază stilul de exprimare artistică a autorului. Acestea sunt redate de modul în care poetul alege să-și transmită ideile, gândurile și sentimentele. În cazul poeziei macedonskiene romantice, vom observa trăsături precum utilizarea frecventă a figurilor de stil (epitetului, personificării, comparației sau metaforei) și a imaginilor artistice care exprimă elemente din natură cu care eul liric se i…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in