Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul operei „Cântarea României”, avem de-a face cu tema patriei, privită din perspectiva gândirii și sentimentalității romantice pașoptiste.

Exemplu

În „Cântarea României”, avem de-a face cu tema patriei, privită din perspectiva gândirii și sentimentalității rom…

...

Rezumat pe scurt

Recomandăm realizarea rezumatului operei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen, precum și de faptul că opera de față este un poem în proză. Astfel, în redactarea acestui rezumat nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă. Este ideal dacă reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scu…

...

Apartenența la genul liric

Pentru a motiva apartenența unei anumite opere literare la genul liric, trebuie să fii bine familiarizat cu trăsăturile acestui gen literar. O operă literară devine operă lirică dacă întrunește o serie de condiții, după cum urmează: pe parcursul acesteia, poetul își exprimă în mod direct gândurile și sentimentele prin interm…

...

Limbajul artistic

Limbajul utilizat de către Alecu Russo în textul poemului „Cântarea Raomâniei” este specific curentului literar romantic, oferind o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Trăirile interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in